Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu webových stránok, a ktoré preto niekedy umiestňujeme na váš počítač, tak ako napokon väčšina internetových stránok

Čo je cookies ??

Textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenia v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať.

Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich vykonali, a preferencie (napr. Prihlasovacie údaje, veľkosť písma, jazyk a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Tieto dáta sú po určitú dobu v prehliadači uložená a sú zasielané späť serveru s každým ďalším požiadavkou na ďalšiu webovú stránku.

Takto uložená informácia je známa práve a len prehliadaču, ktorému bola zaslaná a je zasielaná iba určeným serverom, obvykle potom iba tomu serveru, ktorý ju zaslal.

Na čo sú cookies?

Používajú sa predovšetkým k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. Potom, čo sa používateľ prihlási, je jeho prehliadači šifrovane zaslaná cookie. Tá potom slúži na overenie autenticity užívateľa pri všetkých ďalších požiadaviek na webové stránky. Cookie je zmazaná v okamihu, keď sa užívateľ odhlási. K jej strate dôjde tiež vtedy, ak používateľ zavrie svoj internetový prehliadač, alebo keď vyprší jej platnosť.

Je to bezpečné?

Áno. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z vášho pevného disku vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci šifrovaného spojenia a nie je ukladané na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením "po ceste internetom", ani z Vášho disku. Navyše, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

Povolenie / zakázanie cookies na najpoužívanejších prehliadačoch:

FireFox

https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

http://help.opera.com/Windows/10.50/sk/cookies.html

Safari mobile

https://support.apple.com/sk-sk/HT201265

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=sk_SK